Pályázati felhívás a rendőrségről szóló törvény hatálya alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói számára


Pályázati felhívás
a rendőrségről szóló törvény hatálya alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai,
kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói számára
2016.

 

A pályázat célja:
Az Erzsébet-program végrehajtásáért felelős Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Belügyminisztériummal együttműködve a rendőrségi törvény hatálya alá tartozó szervek (továbbiakban: rendőri szervek) hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói (továbbiakban: dolgozói) számára – az egészség, munkaerő megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás, rekreáció elősegítése érdekében – meghívásos pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő, és meghívott kedvezményezettek jogosultak, egyéni pályázat útján.

Kedvezményezettek köre:
Azok a Belügyminisztérium együttműködésével meghívott belföldi illetőségű magánszemélyek, akik a rendőri szervek dolgozóiként és a bevont erők és a közreműködő szervezetek tagjaként tevékenyen részt vettek a 2015. évi tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében, illetve a velük közös háztartásban élő házastársak vagy élettársak, valamint eltartott gyermek, gyermekek.
Amennyiben az üdülésben részt vesz a házastárs vagy élettárs, eltartott gyermek illetve gyermekek is, a szállás kiválasztása során fel kell tüntetni a házastárs, vagy élettárs, illetve gyermekek adatait is.

Általános pályázati feltételek:
• Szállásfoglalásra a www.erzsebetprogram.hu honlap online felületén keresztül van lehetőség;
• A pályázók az üdülési támogatás felhasználásául szolgáló szálláshely kiválasztását követően visszaigazoló e-mailt kapnak;
• A jelen pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány a szállásfoglalás véglegesítésével tekinti odaítéltnek;
• Egy kedvezményezett jelen kiírás esetében kizárólag egy pályázat keretében részesülhet támogatásban, a támogatás nem átruházható;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• Az üdülési szolgáltatást a jelen pályázati felhívás keretében az www.erzsebetprogram.hu oldalon közzétett és meghatározott szálláshelyeken vehetik igénybe a pályázók, a névre szóló Erzsébet-utalvány Plusz Kártyával;
• Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb a 2016. október 10. napjáig megkezdett üdülésre használható fel a kedvezményezett által választott 4 nap / 3 éj, illetve 5 nap / 4 éj turnus időtartamú üdülésre, a közzétett szálláshelyeken.
• A támogatási feltételek legkésőbb 2016. október 10. napjáig állnak fenn;
• A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki továbbá az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után az üdülés helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó.

Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti.

A pályázat keretében a szállásfoglalás kezdeményezése: 2016. augusztus 15. napján 24:00 óráig lehetséges
a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető online szállásfoglalási felület kitöltésével.

Tájékoztatás:
A Kedvezményezett pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a pályázati eljárás során benyújtott és megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lebonyolítása céljából, mint adatkezelő kezelje, megőrizze 2026. december 31. napjáig a pályázat végrehajtásában együttműködő civil szervezetek, gazdasági társaságok, valamint egyéb jogi és természetes személyek részére, illetve a pályázati eljárás igazolása céljából az illetékes hatóságok, ellenőrzést végző szervezetek részére továbbítsa. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
A személyes adatok kezeléséről az info@mnua.hu e-mail címen tájékoztatás kérhető, továbbá kérhető a személyes adat helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása. Jogok megsértése esetén a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes bírósághoz lehet fordulni, valamint kérhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítsége is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a Program népszerűsítése érdekében az üdültetési helyszíneken fényképeket továbbá kép- és/vagy hangfelvételt, filmet készíthet, készíttethet, melyeket népszerűsítési, promóciós céljaira felhasználhat, nyilvánossághoz közvetíthet. A pályázatban való részvétellel a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a fényképfelvétel készítését, a kép- és/vagy hangfelvétel, film rögzítését, illetve ezek 2021. december 31-ig történő megőrzését, valamint annak készítéséhez és az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez