ŐSZI KALANDTÁBOR

 

ŐSZI KALANDTÁBOR
Táborozási pályázat iskolai csoportok részére

 

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
Alap- és középfokú közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre:
A pályázó alap- és középfokú közoktatási intézmények tanulói.

A pályázat benyújtásakor választható helyszínek:
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka
Erzsébet Tábor Fonyódliget

A pályázat benyújtásakor választható turnusok:
2016. szeptember 5-7. (kizárólag Fonyódliget választható)
2016. szeptember 8-10. (kizárólag Fonyódliget választható)
2016. szeptember 12-14. 
2016. szeptember 15-17.
2016. szeptember 19-21. (kizárólag Zánka választható)
2016. szeptember 22-24. (kizárólag Zánka választható)
2016. szeptember 26-28. (kizárólag Zánka választható)

A tábor első hat turnusa 2016. szeptember 15. napját követően nem választható.

Általános pályázati feltételek:

• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. szeptember 19. napjáig állnak fenn;
• A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
• A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2016. december 31. napjáig 18. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
• A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat;
• Minden kedvezményezett 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
• Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
• A kedvezményezett gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
• Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) az Erzsébet-program 2016. évi pályázati évében csak egy kalandtábor pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott szolgáltatáshoz;
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. szeptember 19. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 2015-ös pályázati évben nem nyert támogatást az Erzsébet-program keretében;
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
• A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén –a létszámkeret kimerüléséig –, amennyiben a 2014-es és/vagy a 2015-ös pályázati évben nem nyert támogatást, a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására a következők szerint kerül sor:

 • a 2016. április 30. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. május 20. napjáig,
 • a 2016. május 30. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. június 20. napjáig,
 • a 2016. július 1. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. július 22. napjáig,
 • a 2016. szeptember 5. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. szeptember 6. napjáig,
 • a 2016. szeptember 15. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. szeptember 16. napjáig.
 • a 2016. szeptember 19. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. szeptember 20. napjáig.

A pályázók legkésőbb a fenti határidőig kapnak értesítést a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre a pályázat elbírálásának eredményéről.
• A pályázattal elnyerhető szolgáltatás nem tartalmazza a tábor helyszínére történő utazás megszervezését, valamint az utazás költségeit;
• A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 3 nap, 2 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szerda reggeli utáni távozással, illetve csütörtök délelőtti érkezéssel és szombat reggeli utáni távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.

A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.

Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt. A tábor önrésze kísérőnként 1000 Ft, azaz egyezer forint.

A pályázat önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb a következő időpontig kell befizetni:

 • a 2016. április 30. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. június 3. napjáig,
 • a 2016. május 20. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. július 4. napjáig,
 • a 2016. július 1. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. augusztus 5. napjáig,
 • a 2016. szeptember 5. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. szeptember 8. napjáig,
 • a 2016. szeptember 15. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. szeptember 19. napjáig,
 • a 2016. szeptember 19. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2016. szeptember 21. napjáig,

egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.

Amennyiben a kedvezményezett a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. Indokokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.

Jelen pályázat nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
- A pályázó szervezet (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről: 
• a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
• arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kiserő az oktatási intézmény alkalmazásában áll;
- Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.

A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.

Tájékoztatás: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a táborhelyszín(ek)en képfelvételt (fénykép) és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával - amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében, reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik a képfelvétel és a hangfelvétel illetve a film készítésébe, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

 

 

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez