Forma-1 szabadedzés pályázat családok számára

  

Forma-1 SZABADEDZÉS

pályázat családok számára egynapos kirándulásra

 A pályázat lezárult.
 

A pályázat célja:

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást egynapos kirándulás formájában nyújtja. A támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

 

Pályázók köre:

Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött magánszemély, akinek a családjában az egy főre jutó, rendszeres, havi nettó jövedelem nem haladja meg a 2018. január 1-jén érvényes minimálbér[1] összegét és a pályázatbenyújtó legalább egy, a pályázat benyújtásának napján 9. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött gyermeket nevel saját háztartásában. A pályázatban több, a feltételeknek megfelelő gyermek, valamint a pályázatot benyújtó magánszemély házas- vagy élettársa is rögzíthető.

Egy pályázatban legalább azon 2 főt – amelyből egy fő 9-18. életév közötti gyermek – szükséges szerepeltetni, akik a kiránduláson ténylegesen részt kívánnak venni. A pályázatban 18. életévet betöltött személy esetén kizárólag a pályázatbenyújtó és házas- vagy élettársa szerepeltethető.

 

Speciális feltétel:

A pályázati program kizárólag akkor valósul meg, ha legalább 800 fő érvényes jelentkezés érkezik a megadott beadási határidőin belül. 800 főnél kevesebb jelentkező esetén a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, mint a pályázat kiírója a programot eredménytelennek nyilvánítja, valamint megvalósításától eláll.

 

Elnyert támogatás esetén:

 • a pályázó és házas- vagy élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 1000 Ft/fő pályázati hozzájárulás befizetésével;
 • a pályázat benyújtásakor a pályázó 9-14. életév közötti gyermeke 200 Ft/fő pályázati hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az elnyert támogatást.

 

Az elnyerhető támogatás tartalma:

Az Alapítvány kirándulási szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

A kirándulási szolgáltatás tartalmazza:

 • a pályázatban rögzített résztvevőknek fejenként 1 db, a 2018. július 27-i Forma-1 szabad edzésre szóló belépőjegyet;
 • résztvevőnként egyszeri hideg étkezési csomagot.

 

A kirándulás helyszíne és időpontja:

Hungaroring (2146 Mogyoród, Versenypálya)

2018. július 27. 14.00 óra (a szabad edzés program kezdete)

 

A kirándulás részletes programja:

 • 9.30 – 12.00:     Érkezés a Hungaroringre, regisztráció az Erzsébet-sátornál
 • 12.00 – 13.30:   Étkezési csomagok átvétele
 • 14.00 óráig:       Ülőhelyek elfoglalása
 • 14.00 órától:      Forma-1 szabad edzés megtekintése

 

Általános pályázati feltételek:

 • A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó a www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatok feltöltésével egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció a regisztráció során megadott, ezáltal kapcsolattartásra kijelölt e-mail címen történik. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja hozható létre. Azon pályázók, akik a 2016-os évben már létrehoztak egyéni profilt a pályázati rendszerben, nem szükséges újra regisztrálniuk, ők a korábbi regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval tudnak a felületre ismételten belépni. Számukra azonban a profilban szereplő adatok ellenőrzése és az esetleges változások átvezetése szükséges.
 • Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon, a jelen pályázati felhívásban rögzített feltételeknek mindenben megfelelő pályázói profillal van lehetőség.
 • A pályázói profil kötelező melléklete a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum, amelyet a pályázó kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújthat be. A megfelelően kitöltött nyilatkozatot kép formátumban (JPG vagy PNG formában), de 1 MB-nál nem nagyobb méretben a regisztrációs felületre szükséges feltölteni. Amennyiben pályázatát nem a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez formanyomtatvány dokumentummal nyújtja be, úgy az automatikusan elutasításra kerül!
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, vagy Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez melléklet csatolása nélkül benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
 • Egy pályázat keretében kizárólag egy szülő, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, továbbá legalább egy, a pályázat benyújtásának napján a 9. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött gyermek nyújthatja be jelentkezését.
 • A hibásan, hiányosan beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A pályázat keretében rögzített adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
 • A pályázat benyújtását követően a pályázat azonosító számot, úgynevezett pályázatazonosító[2]t kap.
 • A pályázó a benyújtási határidőt követően legkésőbb 2018. július 6-ig kap tájékoztatást az Alapítványtól e-mailben pályázatának feldolgozási eredményéről.
 • A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati hozzájárulás egy összegben történő befizetése az Alapítvány részére a megadott határidőig, a választott befizetési módon.
 • A pályázati hozzájárulás befizetésének határideje: 2018. július 18.
 • Amennyiben a pályázati hozzájárulás összegét a pályázó a megjelölt határidőig nem fizeti be, úgy a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
 • Jelen pályázati felhívás feltételei a pályázati létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. július 2. napjáig állnak fenn.
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a programhelyszínre történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeinek fedezésére sem.
 • Amennyiben a pályázatnyertes nem használja fel az elnyert támogatást 2018. július 27-én, úgy az érvényét veszíti, a befizetett pályázati hozzájárulás visszafizetésére nincs lehetőség.
 • Az Erzsébet-program egyéb szociális üdülési pályázatain való részvétel nem zárja ki a jelen pályázatra való jelentkezést.

 

A pályázat benyújtható: 2018. július 2. napján éjfélig

a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

 

Tájékoztatás:

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a kirándulás helyszínén kép és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával –, amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében reklámozási és promóciós célokra használhat fel. A pályázat benyújtásával a pályázó a kép és hangfelvétel rögzítéséhez, valamint annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

A rendezvény általános biztosítása, a belépésre jogosító jegyek átadása, valamint a pályázók Hungaroring területén belüli segítése, irányítása és tájékoztatása a Hungaroring Zrt. felelőssége.

Regisztráció helye: a Hungaroring főbejáratánál elhelyezett Erzsébet-program sátornál.

Belépés a pályára: VIII. kapunál

 

Személyes adatok átadásáról szóló nyilatkozat:

A pályázat benyújtásával a pályázó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a program sikeres megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a Hungaroring Zrt. részére átadja.[1]   2018.01.01-jétől 138 000,- Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. Nettó jövedelem: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások, stb. összege osztva az adott háztartásban élő, eltartott személyek számával.

[2] A pályázatazonosító egy 11 jegyű szám, amely a pályázat benyújtásáról szóló automatikus tájékoztató levélben, valamint a pályázói profiloldalon is olvasható. Kérjük, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatos ügyintézése során minden esetben erre a számra hivatkozzon.

 

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez