FORMA-1 SZABADEDZÉS CSALÁDOK RÉSZÉRE


FORMA-1 SZABADEDZÉS
Egynapos kirándulási pályázat családok számára a Hungaroringre

 

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető szolgáltatást az Alapítvány egynapos kirándulás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, magánszemély, akinek családjában az egy főre jutó, rendszeres, havi nettó jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá legalább egy, a pályázat benyújtásának napján 9-18. év közötti gyermeket nevel saját háztartásában.

Egy pályázatban azon legalább 2 főt – amelyből legalább egy fő 9-18. életév közötti gyermek – szükséges szerepeltetni, akik a kiránduláson ténylegesen részt kívánnak venni, és jogosultak a pályázatban való részvételre. A pályázatban 18. életévet betöltött személy esetén kizárólag a pályázó, illetve annak házastársa/élettársa szerepeltethető. A benyújtott pályázatban szereplő személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.

A kirándulás helyszíne és ideje:
Hungaroring (2146 Mogyoród, Versenypálya, Erzsébet-tribün)
2016. július 22.; 14.00 óra

Résztvevők maximális létszáma:
Összesen maximum 1180 fő

Program:
09.30-12.00: Érkezés a Hungaroringre, regisztráció az Erzsébet-sátornál
11.30-14.45: Ebéd
14.00 óráig:   Helyek elfoglalása (érkezési sorrendben) az Erzsébet-tribünön
14.00 órától:  Forma-1 szabadedzés megtekintése

Általános pályázati feltételek:
• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. július 11. napjáig állnak fenn;
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
• Az Erzsébet-program egyéb pályázatain való részvétel nem zárja ki a jelen pályázatra való jelentkezést;
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. július 11. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül;
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
• A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén – a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2016. július 13. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. július 14. napjáig;
• A pályázattal elnyerhető szolgáltatás nem tartalmazza a helyszínre történő utazás megszervezését, valamint az utazás költségeit;

Az egynapos kirándulási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító kirándulási szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

A kirándulási szolgáltatás tartalmaz:
- résztvevőnként egyszeri meleg étkezést;
- pályázónként 1 db, a 2016. július 22-i szabadedzésre történő belépésre jogosító jegyet;
- saját gépjárművel érkező pályázók számára 1 db térítés-mentes parkolóhelyet (a térítésmentes parkolásra jogosító igazolást a pályázat elbírálását követően a www.erzsebetprogram.hu weboldalon, legkésőbb 2016. július 18-ig rögzített írásbeli kérésre juttatja el az Alapítvány a nyertes pályázónak.)

A kirándulás önrésze a 18. életévet betöltött személy esetén 1000 Ft, azaz egyezer forint/fő, 18. életévnél fiatalabb személy esetében 200 Ft, azaz kettőszáz forint/fő.

Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. július 18. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.

Amennyiben a kedvezményezett a kirándulási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
- A pályázónak büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
     o a pályázat benyújtásának napján 11-18. év közötti részt vevő gyermek(ek)et saját háztartásában neveli;
     o a családban az egy főre eső havi jövedelem a minimálbér összege alatt van 1 ;
- Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak az Alapítvány általi felhasználásához.

Tájékoztatás:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a kiránduláson képfelvételt (fénykép) és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával – amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében, reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik a képfelvétel és a hangfelvétel illetve a film készítésébe, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

A rendezvény általános biztosítása, a belépésre jogosító jegyek átadása, valamint a pályázók Hungaroringen belüli segítése, irányítása és tájékoztatása a Hungaroring Zrt. felelőssége.

Képviselő: Gazsi Júlia, a Hungaroring vezérigazgató-helyettese
Regisztráció helye: a Hungaroring főbejáratánál elhelyezett Erzsébet-program sátor.
Belépés a pályára: VIII. kapu

Személyes adatok átadásának vállalásáról szóló nyilatkozat: a pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi/hozzájárul, hogy személyes adatait a program sikeres megvalósítása érdekében az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány átadhatja a Hungaroring Zrt. részére.

 

PÁLYÁZATBENYÚJTÁSA

 

1 2016. január 1-jétől a minimálbér összege 111 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe beleszámít: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez