FORMA-1 SZABADEDZÉS ISKOLAI CSOPORTOK RÉSZÉRE

FORMA-1 SZABADEDZÉS
Egynapos kirándulási pályázat iskolai csoportok számára a Hungaroringre

 

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető szolgáltatást az Alapítvány egynapos kirándulás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
Alap- és középfokú oktatási intézmények, gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői hálózatok, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, gyermekek átmeneti otthonai, családok átmeneti otthonai, valamint helyi önkormányzatok fenntartásában működő egyéb intézmények.

Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2016. december 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek, illetve a pályázatban rögzített, megnevezett csoportot kísérő személy.

A kirándulás helyszíne és ideje:
Hungaroring (2146 Mogyoród, Versenypálya, Erzsébet-tribün)
2016. július 22.; 14.00 óra

Résztvevők maximális létszáma:
Összesen maximum 2100 fő

Program:
09.30-12.00: Érkezés a Hungaroringre, regisztráció az Erzsébet-sátornál
11.30-14.45: Ebéd
14.00 óráig: Helyek elfoglalása (érkezési sorrendben) az Erzsébet-tribünön
14.00 órától: Forma-1 szabadedzés megtekintése

Általános pályázati feltételek:
• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. július 11. napjáig állnak fenn;
• A pályázó szervezetek kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
• Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét;
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
• Az Erzsébet-program egyéb pályázatain való részvétel nem zárja ki a jelen pályázatra való jelentkezést;
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. július 11. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül;
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
• A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén –a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2016. július 13. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. július 14. napjáig;
• A pályázattal elnyerhető szolgáltatás nem tartalmazza a helyszínre történő utazás megszervezését, valamint az utazás költségeit;
• A szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat magukkal kell vinniük a kirándulásra.

Az egynapos kirándulási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító kirándulási szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

A kirándulási szolgáltatás tartalmaz:
- résztvevőnként egyszeri meleg étkezést;
- résztvevőnként 1 db, a 2016. július 22-i szabadedzésre történő belépésre jogosító jegyet;
- saját, ill. bérelt busszal/járművel érkező pályázó csoportok számára 1 db térítés-mentes parkolóhelyet (a térítésmentes parkolásra jogosító igazolást a pályázat elbírálását követően, az intézmény által az info@erzsebetalapitvany.hu e-mail címre, legkésőbb 2016. július 20-ig küldött írásbeli kérésére juttatja el az Alapítvány a nyertes intézménynek.)

A kirándulás önrésze gyermekenként 200 Ft, azaz kettőszáz forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét . Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a kirándulás önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.

A pályázat önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó szervezetnek kell gondoskodnia.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. július 18. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.

Amennyiben a kedvezményezett a kirándulási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

Indokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
- A pályázó szervezet vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
o a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
o arról, hogy a kirándulásra szervezett csoportot vezető kísérő a szervezet alkalmazásában áll;
- Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak az Alapítvány általi felhasználásához.

Tájékoztatás: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a kiránduláson képfelvételt (fénykép) és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával – amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében, reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik a képfelvétel és a hangfelvétel illetve a film készítésébe, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

A rendezvény általános biztosítása, a belépésre jogosító jegyek átadása, valamint a pályázók Hungaroringen belüli segítése, irányítása és tájékoztatása a Hungaroring Zrt. felelőssége.

Képviselő: Gazsi Júlia, a Hungaroring vezérigazgató-helyettese
Regisztráció helye: a Hungaroring főbejáratánál elhelyezett Erzsébet-program sátor.
Belépés a pályára: VIII. kapu

Személyes adatok átadásának vállalásáról szóló nyilatkozat: a pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi/hozzájárul, hogy személyes adatait a program sikeres megvalósítása érdekében az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány harmadik személy részére átadhatja.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez