FORMA-1 IDŐMÉRŐ EDZÉS Pályázat családok számára egynapos kirándulásra


FORMA-1 IDŐMÉRŐ EDZÉS
Pályázat családok számára egynapos kirándulásra

 

A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást egynapos kirándulás formájában nyújtja. A támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

 

Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött magánszemély, akinek a családjában az egy főre jutó, rendszeres, havi nettó jövedelem nem haladja meg a 2017. január 1-jén érvényes minimálbér[1] összegét. A pályázatbenyújtó legalább egy, a pályázat benyújtásának napján 9. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött gyermeket nevel saját háztartásában. A pályázatban több, a feltételeknek megfelelő gyermek, valamint a pályázatot benyújtó magánszemély házas- vagy élettársa is rögzíthető.

Egy pályázatban legalább azon 2 főt – amelyből egy fő 9-18. életév közötti gyermek – szükséges szerepeltetni, akik a kiránduláson ténylegesen részt kívánnak venni. A pályázatban 18. életévet betöltött személy esetén kizárólag a pályázatbenyújtó és házas vagy élettársa szerepeltethető.

 

Speciális feltétel:
A pályázati program kizárólag akkor valósul meg, ha legalább 1000 fő érvényes jelentkezés érkezik a megadott beadási határidőin belül. 1000 főnél kevesebb jelentkező esetén a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, mint a pályázat kiírója a programot eredménytelennek nyilvánítja, valamint megvalósításától eláll.

 

Elnyert támogatás esetén:

 • a pályázó és házas- vagy élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 1000 Ft/fő pályázati hozzájárulás befizetésével;
 • a pályázat benyújtásakor a pályázó 9-14. életév közötti gyermeke 200 Ft/fő pályázati hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az elnyert támogatást.

 

Az elnyerhető támogatás tartalma:
Az Alapítvány kirándulási szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

 

A kirándulási szolgáltatás tartalmazza:

 • a pályázatban rögzített résztvevőknek fejenként 1 db, a 2017. július 29-i Forma-1 időmérő edzésre szóló belépőjegyet;
 • résztvevőnként egyszeri étkezési csomagot

 

A kirándulás helyszíne és időpontja:

 • Hungaroring (2146 Mogyoród, Versenypálya)
 • 2017. július 29., 14.00 óra (az időmérő edzés program kezdete)

 

A kirándulás részletes programja:

 • 9.30 – 12.00: Érkezés a Hungaroringre, regisztráció az Erzsébet-sátornál
 • 12.00 – 13.30: Étkezési csomagok átvétele
 • 14.00 óráig: Ülőhelyek elfoglalása
 • 14.00 órától: Forma-1 időmérő edzés megtekintése

 

Általános pályázati feltételek:

 • A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó személy a www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A pályázattal kapcsolatos mindennemű kommunikáció a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges. Azon pályázóknak, akik a 2016-os évben már létrehoztak egyéni profilt a pályázati rendszerben, nem szükséges újra regisztrálniuk, ők a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval tudnak a felületre belépni. Számukra azonban a profilban szereplő adatok ellenőrzése és az esetleges változások átvezetése szükséges.
 • Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon, a jelen pályázati felhívásban rögzített feltételeknek mindenben megfelelő pályázói profillal van lehetőség.
 • A pályázói profil kötelező melléklete a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum, amelyet a pályázó kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújthat be. A megfelelően kitöltött nyilatkozatot kép formátumban (JPG vagy PNG formában), de 1 MB-nál nem nagyobb méretben a regisztrációs felületre szükséges feltölteni. A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, vagy a pályázathoz nem csatolt hozzájáruló nyilatkozat nélkül benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
 • Egy pályázat keretében kizárólag egy szülő, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, továbbá legalább egy, a pályázat benyújtásának napján a 9. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött gyermek nyújthatja be jelentkezését.
 • A hibásan, hiányosan beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A pályázat keretében rögzített adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
 • A pályázat benyújtását követően a pályázat azonosító számot, úgynevezett pályázatazonosítót kap.
 • A pályázó a benyújtási határidőt követően legkésőbb 2017. július 14-ig kap tájékoztatást az Alapítványtól e-mailben pályázatának feldolgozási eredményéről.
 • A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati hozzájárulás egy összegben, a megadott határidőn belül történő befizetése az Alapítvány részére a választott módon.
 • A pályázati hozzájárulás befizetésének határideje: 2017. július 21.
 • Amennyiben a pályázati hozzájárulást a pályázó a megjelölt határidőn belül nem fizeti be, úgy a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
 • Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2017. július 12. napjáig állnak fenn.
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a programhelyszínre történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeinek fedezésére sem.
 • Amennyiben a pályázatnyertes nem használja fel az elnyert támogatást 2017. július 29-én, úgy az érvényét veszíti, a befizetett pályázati hozzájárulás visszafizetésére nincs lehetőség.
 • Az Erzsébet-program egyéb szociális üdülési pályázatain való részvétel nem zárja ki a jelen pályázatra való jelentkezést.

 


LEZÁRT PÁLYÁZAT

 

 

Tájékoztatás:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a kirándulás helyszínén kép és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával –, amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében reklámozási és promóciós célokra használhat fel. A pályázat benyújtásával a pályázó a kép és hangfelvétel rögzítéséhez, valamint annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

A rendezvény általános biztosítása, a belépésre jogosító jegyek átadása, valamint a pályázók Hungaroringen belüli segítése, irányítása és tájékoztatása a Hungaroring Zrt. felelőssége.
Képviselő: Gazsi Júlia, a Hungaroring vezérigazgató-helyettese
Regisztráció helye: a Hungaroring főbejáratánál elhelyezett Erzsébet-program sátornál.
Belépés a pályára: VIII. kapunál

 

Személyes adatok átadásáról szóló nyilatkozat:
A pályázat benyújtásával a pályázó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a program sikeres megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a Hungaroring Zrt. részére átadja.

 
 


[1] 2017.01.01-jétől 127 500,- Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. Nettó jövedelem: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. A nettó jövedelem számításánál a pályázóval egy háztartásban élő házastársat/élettársat, továbbá a családi pótlékra jogosult gyermekeket kell figyelembe venni.

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez