AZ ÉN ERZSÉBET-TÁBOROM (Kreatív pályázat)


AZ ÉN ERZSÉBET-TÁBOROM
(Kreatív pályázat)

 

I. A pályázat
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet az Erzsébet-táborokban és a Napközi Erzsébet-táborokban nyaraló fiatalok részére tábori élményeik megírására, képzőművészeti munkák formájában történő megörökítésére.

A jelen pályázati kiírásra két kategóriában lehet jelentkezni:

1. Írásos élménybeszámoló 
Terjedelem: A/4-es méretű lapon maximum 2,5 oldal, legfeljebb 5000 leütés.

2. Képzőművészeti alkotás:
Az alkotás szabadon választott eszközzel készíthető el, szabadon választott méretben és formában (rajz, grafika, festmény, fotó, montázs, kollázs) Amennyiben a pályázó filmet készít, úgy annak hossza maximum 90 másodperc lehet.

Kiíró adatai:
Név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 63.
Nyilvántartási szám: 01-01-0011674
Adószám: 18398304-1-42

 

II. A pályázók köre:
2016-ban a nyári Erzsébet-táborokban és Napközi Erzsébet-táborokban nyaraló fiatalok.
Mindkét kategóriában a pályázók két korosztályban indulhatnak.

  • 8 és 12 év közöttiek
  • 12 éves kor fölöttiek

 

III. Nyertes pályázók maximális száma:
A Kiíró mindkét kategóriában, korosztályonként az első három legjobb munkát jutalmazza. A pályázatokat négy főből álló zsűri – köztük az Alapítvány szakmai munkájáért felelős tagja – bírálja el egy előzetesen rögzített, egységes szempontrendszer alapján. Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az első három legjobb munkán felül különdíjakat is odaítéljen.

 

IV. Általános pályázati feltételek:

  • Pályamunkát az Erzsébet-táborban és a Napközi Erzsébet-táborban nyaralók nyújthatnak be.
  • Egy pályázó mindkét kategóriában jogosult pályamunkát benyújtani.
  • Egy pályázó egy kategóriában 1 pályamunkát nyújthat be.
  • A pályázó a pályamunka benyújtásával egyidejűleg elfogadja, hogy a beküldött pályaművet a Kiíró jogosult megtartani és jogosult a pályamű egészét vagy valamely részét az Erzsébet-táborok népszerűsítése érdekében reklámcélokra felhasználni.
  • A Kiíró a beküldött pályaműveket értékelés után kizárólag digitálisan tárolja. A beérkezett pályamunkák digitalizált/elektronikus formában az Erzsébet-program Facebook oldalára, valamint az Erzsébet-program honlapjára is felkerülnek. A legtöbb szavazatot kapott pályamunka alkotója különdíjban részesül.

 

V. Díjazás:
A pályamunkával elnyerhető díj mindkét kategóriában egy-egy, 2017. évre szóló táborozási lehetőség. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy különdíjakat is odaítéljen.

 

VI. A pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatok beküldési határideje: 2016. október 30.
A pályázat benyújtásának módja:

Írásos élménybeszámoló, fotó, film:
Elektronikusan az azenerzsebettaborom@erzsebettaborok.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. postacímre.

Rajz, festmény, grafika, montázs, kollázs:
Postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. postacímre.

A pályázati borítékra kérjük, írják rá: 
AZ ÉN ERZSÉBET-TÁBOROM

A pályázat benyújtásakor kérjük a pályamunkával együtt a mellékelt adatlapot kitöltve visszaküldeni. Az adatlap visszaküldésével a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kiíró munkájukat szabadon kiállíthassa a táborhelyen, vagy felhasználja azokat a táborok népszerűsítése céljából.


KÖTELEZŐ MELLÉKLET pályázat benyújtásához (adatlap)

 

Hírek, aktualitások

7774

Több idő a szállásfoglalásra


Meghosszabbodik a szállásfoglalásra rendelkezésre álló idő az Erzsébet-programban. A nyertes pályázók az erzsebet.szallas.hu oldalon 2020. október 31-ig választhatják ki, hogy hol és mikor szeretnének pihenni.
7770

Tájékoztatás a felhasználói fiókokról


Az Erzsébet-programban a szállásfoglalás 2020-ban ­– a szallas.hu portállal kialakított együttműködésnek köszönhetően – az erzsebet.szallas.hu oldalon történik.
7768

Az Erzsébet-program telefonos ügyfélszolgálata megszűnt


2020. május 1-jétől az Erzsébet-program ügyfélszolgálata kizárólag elektronikus levélben érhető el, szállásfoglalással kapcsolatban a szallas.hu ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

Tovább az összes hírhez